Nevroloji

endeitplrutr

Nevroloji'de herşeyden önce merkezi sinir sisteminin hastalıkları, inme, kafatası-beyin yaralanmaları, bedeni felç veya Multipl Skleroz tedavisi yapılır. Bunlar genel olarak diğerlerine nazaran yavaş veya nadiren bütünüyle ortadan kaybolan çok muhtelit bozukluk görünüşleri ortaya sürerler.

Bir ergoterapik tedavi örneğin şunlan içerler.

  • Patalojik duruş ve hareket modelinin önünün kesilmesi ve tasfiyesi ile normal hareketlere yolaçılması
  • Duygu algılarının/duyumsal entegrasyonun koordinasyonu, gerçekleştirilmesi ve bütünleştirilmesi
  • Sensomotorik ve algısal fonksiyonların sağlamlaştırılması için denge fonksiyonlarının düzeltilmesi de dahil olmak üzere, merkezi bağlantılı kaba ve ince motorik bozuklukların düzeltilmesi
  • Nevropsikolojik eksikliklerin ve dikkat, konsentrasyon, akılda tutma yeteneği, hafıza veya okuma-anlam-kavrayışı, bir davranışı meydana getiren elementleri anlayışı, eşyaları tanıyışı veya mekanları, zamanı ve şahısları kavrayışı gibi algıya dayanan yeteneklerin düzeltilmesi
  • Mukabil fonksiyonların öğrenilmesi
  • Sosyo-duygusal yeteneklerin, diğerleri yanısıra duygusal yöneltimin, afektlerin, güdünün veya irtibatın geliştirilmesi ve düzeltilmesi
  • Kişisel, evcil, ve mesleki bağımsızlık açısından, günlük uğraşıların egzersizi
  • Bilgilendirme veya uygun yardımcı gereçler ve evcil ile mesleki çevrede değişiklikler, gereğinde yardımcı gereçlerin yapımı ve uyumu

Yukarirda belirtilen amaclara ulaşabilmek için terapi uzmanı örneğin Bobath, Affolter, Johnstone, PNF, Perfetti, Castillo Morales veya diğerleri gibi çeşitli tedavi girişimlerinde bulunur.

Hastanın, bütün eski becerilerine tekrar kavuşmamış olsa dahi, belirli işlem yeteneklerini öğrenmesi halinde planlanan tedavi amaçlarına ulaşmış sayılır.