Jeriyatri

endeitplrutr

Jeriyatri'de ergoterapi yaşlılık süreciyle ilgili olan, devamlı değişiklikler gösteren hastalıklara göre belirlenir. Inme, Morbus Parkinson, Multipl Skleroz gibi nevrolojik hastalıklar, Morbus Alzheimer gibi bunaklığa bağlı hastalıklar, adele ve iskelet sisteminin dejeneratif ve romatik hastalıkları, fraktur neticeleri, ampütasyon ve tümör alınması, depresyon, psikoze ve nevroze tipik hastalık şekilleridir.

Birçok hastalığa yakalanmış olmak (Multimorbiditet), akut ve kronik hastalık görünüşleri ve ikametin durumu ve sosyal çevredeki değişiklikler gibi harici tesirler önlemlerin tesbitinde rol oynarlar. Yaşlı insan, yaşlılığa bağlı olan fiziolojik fonksiyon azalması sebebiyle zayıf bir sağlık dengesine sahiptir. Meydana çıkan her bir yeni hastalık bu sebebten yeni bir ağır fiziki, psijik ve sosyal ağırlık oluşturur.

Ergoterapi jeriyatride bu özel durumlarla mücadele etmek zorunluğundadır. Günlük yaşamda mümkün olan azami bağımsızlığı koruyabilmek için, kaybolan fonksiyonları tekrar geliştirmek ve bulunan yetenekleri korumak gereklidir.

Ergoterapatik tedavi bu dalda şunları içerler:

  • Hareketlilik ve beceriklilik için motorik-fonksiyonlu yeteneklerin teşviki
  • Örneğin daha iyi yerel mevkii tayini için, algısal ve nevropsikolojik yeteneklerin aktive edilmesi
  • Yemek yemekte ve içmekte, bedeni bakımda ve giyimde, hareketli olmakta irtibat kurmakta azami bağımsızlık için kendi kendine yardım edilmesinde yol göstermek
  • İkametle ve yardımcı gereçlerin uyulması ile ilgili olarak -aile efratları dahil- bilgilendirme
  • Değişiklikler ve kayıplarla ilgili tecrübeler yapılması halinde, psijik sağlamlığın korunması için refakat etmek

En ağır şekilde bakıma muhtaçlık durumu, ölüm ve vefat ile yapılan tecrübeler jeriyatrik Ergoterapi'de meslek günlüğünün olağanlıklarındandır ve terapinin sınır ve imkanları dahilinde profesyonel bir refleksiyon gerektirmektedir.

Özgül terapatik imkanların dikkate alınması ve ulaşılabilecek terapi amaçlarının öngörülmesi, yaşlı hastalarla yapılan çalışmalarda başarı için esastır.